Chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2018

  • Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của Chính phủ Australia cho sinh viên toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập, giúp sinh viên có cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở Australia.
  • Học bổng gồm có các mục: học bổng bậc sau đại học, học bổng dành cho đào tạo dạy nghề, học bổng nghiên cứu ngắn hạn, và học bổng dành cho các nhà quản lý.
  • Thời hạn nộp hồ sơ: 30/6/2017.

Để biết thêm thông tin về chương trình, vui lòng xem tại đây: http://vietnam.embassy.gov.au/hnoivietnamese/Endeavour2018.html.

Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ chuyên viên Phạm Thỉ Thảo Ly (pttly@hcmiu.edu.vn).