Post Tagged with: "Học thuật"

Oracle Academy Discovery Workshop

Mục đích của Hội thảo “Oracle Academy Discovery Workshop” là nhằm giới thiệu về: Nguồn tài nguyên học thuật và các chương trình ưu đãi của Oracle Academy dành cho các trường thành viên, trong đó các trường thành viên của BUILD-IT. Qua đó, các trường thành viên có thể […]

Read More

Các câu lạc bộ khoa CNTT tuyển thành viên (Cập nhật 13/09/2016)

Nhóm Lập Trình Di Động tuyển thành viên: Nhóm Lập Trình Di Động Lab Máy Học & Các Ứng Dụng tuyển thành viên: Lab Máy Học & Các Ứng Dụng Lab Internet of Things tuyển thành viên: Lab Internet of Things Nhóm IU Olympiad (Lập trình nâng cao) tuyển thành viên: http://it.hcmiu.edu.vn/vi/lab-thi-giac-may-tinh-nhom-iu-olympiad/ Trang […]

Read More

Thông tin thực tập học kì hè 2016

Internship Summer 2016 Students MUST read and follow the below instructions, avoid sending email pieces with irrelevant questions, such as reporting internship work at wrong time, asking internship web page or validating internship work, etc. Submitting internship report and evaluation (from 24/08 to 05/09 ) to Mr. Pham Quoc Son […]

Read More