Oracle Academy Discovery Workshop

Mục đích của Hội thảo “Oracle Academy Discovery Workshop” là nhằm giới thiệu về: Nguồn tài nguyên học thuật và các chương trình ưu đãi của Oracle Academy dành cho các trường thành viên, trong đó các trường thành viên của BUILD-IT. Qua đó, các trường thành viên có thể tiếp cận và khai thác cho việc giảng dạy các kỹ năng CNTT. Đặc biệt hơn, đây còn là cơ hội quý để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia CNTT đến từ các trường khác trong dự án BUILT -IT.

Thông tin về Hội thảo do BUILD-IT được diễn ra:

  • Thời gian: 09h -15h30, thứ Tư, 28/09/2016 (Tea break: 10h30 – Lunch: 12h30)
  • Địa điểm: Phòng A2.104

Vài nét chính về đơn vị đồng tổ chức:

Oracle Academy là một đơn vị thành viên của Oracle Corporation,  cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho mảng giáo dục, đào tạo về khoa học máy tính.
Oracle Academy đã và đang phát triển nhiều nguồn tài nguyên có thể sử dụng cho việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục như: chương trình đào tạo, tài liệu giảng dạy, workshop cho sinh viên, chương trình bồi dưỡng giảng viên, chứng chỉ đào tạo của Oracle, tài liệu luyện thi các chứng chỉ.

Các giảng viên hoặc sinh viên quan tâm có thể đăng ký tự do tại http://www.builditvietnam.org/events/oracles-discovery-day

Oracle_Poster