[Hội thảo] Chương trình Sau Đại học của Đại học Clemson

Lịch dự kiến

Thời gian: Thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2015

  • 09:30 – 10:30: Gặp gỡ thành viên của khoa CNTT để giới thiệu về Dự án CluldLab/ACI-REF
    Địa điểm: Phòng A2.607
  • 10:30 – 11:30: Hội thảo giới thiệu về Đại học Clemson
    Địa điểm: Chưa xác định

Clemson Graduate Programs Seminar