Post Tagged with: "Hội thảo"

ISE Seminar

Trends in Industrial Engineering & Management Science Mohamed I. Dessouky Tue 6th Dec 2:15 pm – Room A2-307 Abstract In this presentation we trace the developments in industrial engineering since its inception under the name of scientific management with the pioneering work of Frederick Taylor to the diversity of specializations […]

Read More

Ngày hội Thông tin Học bổng AmCham 2016

Chương trình Học bổng Thường niên AmCham là một trong những nỗ lực góp phần hỗ trợ xúc tiến thương mại và đầu tư của Hiệp hội Thương mại Mỹ tại TP. Hồ Chí Minh (AmCham Vietnam) bằng việc xác định nguồn nhân lực chất lượng cao cho các công […]

Read More

[Hội thảo] Intensive Lecture on Metaheuristics and IE Applications

Brief Bio Dr. Mitsuo Gen is a senior research scientist at Fuzzy Logic Systems Institute and visiting professor at Research Institute for Science and Technology, Tokyo University of Science, Japan. Detailed Schedule Jan. 18th, 10:00–12:00, Room A2-302: Metaheuristics and Case Study – Recent Advances in Metaheuristics and Case Studies Jan. 18th, 13:00–17:00, Room A1-401: Basic […]

Read More

[Hội thảo] Chương trình Sau Đại học của Đại học Clemson

Lịch dự kiến Thời gian: Thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2015 09:30 – 10:30: Gặp gỡ thành viên của khoa CNTT để giới thiệu về Dự án CluldLab/ACI-REF Địa điểm: Phòng A2.607 10:30 – 11:30: Hội thảo giới thiệu về Đại học Clemson Địa điểm: Chưa xác định