Khoa CNTT tuyển trợ giảng cho môn học Computer Network

Khoa CNTT cần tuyển 1 trợ giảng cho môn học Computer Network

Yêu cầu:

  • Điểm GPA tổng >= 80
  • Điểm GPA môn học >= 80

Đăng ký:

Liên hệ qua email: Huy Hùng (nhhung@hcmiu.edu.vn) hoặc cô Phương (vtlphuong@hcmiu.edu.vn).