Lịch thi tuyển sinh Sau Đại học đợt 1 năm 2017

Ngày thi và lịch học các lớp Bổ sung kiến thức, Hướng dẫn ôn tập và Ôn thi Tiếng Anh cho kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2017

Graduate Admission Exam Schedule

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Đào tạo sau đại học

  • Room O2-609
  • Telephone: (848) 37244270 – 3120
  • Fax: (848) 37244271

Khoa Công nghệ Thông tin

  • Phòng O1-610
  • Điện thoại: (848) 37244270 – 3232