Tin Tức

[Thông báo] Microsoft Academic Tour 2015

Giới thiệu chung: MAT là chương trình Microsoft Việt Nam tổ chức nhằm cung cấp cơ hội cho các bạn sinh viên học về các kiến thức công nghệ Microsoft, trở thành đối tác của Microsoft (MSP), và hơn thế nữa là giúp các bạn sinh viên lập nhóm, sử dụng khả năng sáng tạo, niềm đam […]

Read More